8345660-AXR4gMWy5B-1482359739-650-f05c5a7b8c-1482933849μ-740x492

15 καθημερινές συνήθειες που μπορούν να βλάψουν εμφάνισή σας


Ο τρόπος που δείχνουμε σε κάθε ηλικία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα γονίδιά μας. Αλλά αυτό δεν είναι ο μόνος παράγοντας – μπορούμε να επηρεάσουμε σημαντικά τη διαδικασία γήρανσης τους εαυτού μας.